Heidi Preventie-adviseur

Wat is de functie van een preventie-adviseur op de werkvloer?

Ik bewaak de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Wij hebben ongeveer 175 werknemers in dienst over de 4 campussen, ik heb dus mijn handen vol. In een woon- en zorgcentrum hangen daar onlosmaakbaar onze bewoners aan vast en die zijn over de huizen heen met een 375 tal.

Daarnaast geef ik advies aan het directieteam over de zeven preventiedomeinen: medewerker, uitrusting, organisatie, producten en materialen, omgeving en fysische agentia, beleid en schade, en risico.

Tijdens de coronacrisis treedt jouw functie op de voorgrond. Hoe ziet een gemiddelde dag er nu voor jou uit?

Druk hoor, ’s morgens kijk ik mijn mails na en bereid ik me voor op de dagelijkse vergadering met het directieteam. Daar behandelen we de actiepunten van de dag ervoor, we onderzoeken, we bereiden nieuwe maatregelen voor en maken brieven klaar voor familieleden en bewoners. We bespreken ook de stand van zaken per dag voor de medewerkers. Ondertussen moet ik ook nog zorgen dat alle huizen op ICT-gebied blijven draaien want dat is mijn tweede functie.

Er is dus wel wat druk die op mijn schouders rust, ik moet wel zeggen dat ik heel goed opgevangen wordt door het directieteam, tijdens onze dagelijkse meetings kunnen we ook wel ventileren tegen elkaar en gelukkig hebben ze allemaal een goede dosis humor in zich.

Welke voorbereidingen heeft WZC De Foyer genomen?

Toen de overheid deze pandemie nog afdeed als een griepje, zijn wij al in actie geschoten. Op de werkvloer hebben wij onze griepcampagne die we klassiek in september houden, waarbij handhygiene de belangrijkste preventiemaatregel is, heropgenomen.

We zijn gestart met onze medewerkers en bewoners te screenen. De temperatuur en symptomen van medewerkers en bewoners worden tweemaal per dag geregistreerd, er zal geen huisarts passeren aan ons onthaal zonder eerst door de onthaalmedewerker te worden geregistreerd en gecontroleerd.

Geleidelijk aan zijn we onze maatregelen beginnen opdrijven, van beperkt bezoek tot geen bezoek, van bewoners buiten laten tot iedereen in zijn ‘kot’ houden. Voor de afdelingen waar het nodig was van in gemeenschap leven tot iedereen op zijn eigen kamer. Op sommige afdelingen vielen de gemeenschappelijke activiteiten stil, daar zijn we moeten overschakelen op één-op-één activiteiten wat ook wel gesmaakt wordt door sommige bewoners als ik de filmpjes en foto’s zie.

Verschilt onze aanpak met andere woon- en zorgcentra?

We waren er vroeg bij en we traden strenger op dan wat de overheid ons opgelegde.

Medewerkers kregen extra opleiding via Edumatic van Televic in handhygiëne, hoe herkennen en omgaan met het coronavirus, hoe ze de beschermende kledij moesten dragen en wanneer. Wij lieten alle medewerkers sneller constant een mondmasker dragen. Ik hoor van andere woon- en zorgcentra dat dit nog niet veralgemeend is.

Welke rol speelt de visie van WZC De Foyer mee in het maken van beslissingen rond de bewegingsvrijheid van onze bewoners?

Naarmate het virus zich meer en meer verspreidde en de ethische vragen naar voor kwamen over wat bij mensen met dementie en wat in een palliatieve setting, zijn wij blijven volhouden in onze visie. Wij gaan geen bewoners fixeren. Mensen van hun vrijheid beroven doen wij niet. Onze medewerkers zijn creatief en bedenken allerlei trucjes om bewoners met dementie toch zo goed als mogelijk op hun kamer te houden of hen een mondmasker te laten dragen.

Hoe gebeurt de communicatie met de werkvloer en de familie?

In het begin hebben we de medewerkers telkens een e-mail gestuurd met een overzicht van de nieuwe getroffen maatregelen. Daarna zijn we overgeschakeld naar een dagelijkse stand van zaken met een overzicht van welke bewoners getroffen zijn door het coronavirus, bij wie we  een vermoeden hebben en vullen dat telkens aan met welke persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen er moeten getroffen worden, dit voor elke functie.

Wij sturen ook meerdere keren per week een nieuwsbrief waarin kort mededelingen of verwijzingen staan.

Voor de bewoners en hun familie zijn we begonnen met een globaal schrijven uitgaande van WZC De Foyer, maar geleidelijk aan zijn we moeten overschakelen met per huis een update te maken. Vorige week besloten we dan om telkens op woensdag een mail te versturen omdat we ook niet constant de bewoners en hun familie willen bestoken. Maar aangezien de overheid te pas en meestal te onpas de maatregelen verstuurt, moeten we ons aanpassen aan het moment zelf.

Wat was de initiële respons van bewoners, familie en medewerkers op deze nieuwe vorm van werken?

Op het moment van de aankondiging dat er geen bezoek meer kon komen, was er wel wat ongerustheid, maar naarmate de bewoners en hun familie zagen dat de getroffen maatrelen hielpen in het buiten houden of onder controle houden van het virus, waren ze wel allemaal tevreden.

We hebben ook alles in het werk gesteld om contact te houden met de familie: telefonie, skype, facetime, filmpjes, kaartjes, brieven,… 

Medewerkers hebben goed gereageerd. Ze zijn direct allemaal in een soort van ‘allen voor één, één voor allen’-modus gegaan. Dit is de beste teambuilding ooit. Sommigen zijn ongerust, maar dat is volkomen begrijpbaar. We leggen dan alles nog eens extra uit en passen aan waar nodig. Een ding is zeker, hier komen we als team sterker uit.

Hoe is het gesteld met de voorraad beschermend materiaal?

Wij mogen daar eigenlijk niet over klagen. Doordat wij eind feburari al volop besteld hebben, beschikken we nu over voldoende voorraad mondmaskers, handschoenen, handgel, zeep, papieren handdoekjes, spatbrillen, schorten en face shields.

FFP2-maskers hebben we in huis, maar die zijn enkel nodig bij aerosol producerende handelingen zoals aspiratie en intubatie.

Krijgt elk huis dezelfde maatregelen opgelegd?

Toch wel dezelfde basis, maar daar waar we besmette bewoners hebben, zijn die bewoners in quarantaine geplaatst. Dat is zo in WZC De Zilvermolen en WZC Zilversterre. De bewoners blijven daar zoveel als mogelijk op hun kamer. We zijn dankzij de goede resultaten aan het bekijken of we deze maatregelen kunnen versoepelen.

In de pers krijgen woon- en zorgcentra behoorlijk negatieve feedback over hun onbekwame aanpak. Is dit gegrond en hoe bekwaam is WZC De Foyer bezig? Is er verbetering mogelijk?

Ik ben ervan overtuigd dat we goed bezig zijn, er is altijd ruimte voor verbetering, niemand is alwetend. Uit discussie spruit kennis. Onze medewerkers zijn zeker niet onbekwaam. Elk op hun eigen werkgebied zijn ze sterk in wat ze doen. Ik vind het onterecht dat de media ons zo afschildert. Je bent daar machteloos tegen. Daarom kiezen wij er ook voor geen commentaar te geven naar de media. Wij houden de mensen die moeten op de hoogte gehouden worden op de hoogte en voor de rest concentreren wij ons op de essentie van onze werking: het verzorgen van onze bewoners en het contact met hun familieleden.

Op welke externe hulpverlening kan de organisatie terugvallen?

Wij werken samen met de externe bedrijfsgeneeskundige dienst. Ik kan daar terecht met mijn vragen bij onze arbeidsgeneesheer alsook bij de PAPSY (preventieadviseur Psychosociaal Welzijn). De medewerkers zelf kunnen ook dag en nacht terecht bij de PAPSY.

Vooral op psychosociaal vlak is er heel wat ondersteuning aangeboden: Coaches for Heroes, De Zorgsamen, … Maar bovenal hebben wij een eigen psychologe in dienst die ook als vertrouwenspersoon werkt. In de eerste plaats verwijzen wij naar haar door.

De overheid geeft regelmatig nieuwe regels door die woon- en zorgcentra zo snel mogelijk, zelfs de dag nadien al, moeten geïmplementeerd hebben. Hoe slaagt WZC De Foyer erin om dat tot stand te brengen?

Een crisisteam is een crisisteam natuurlijk. Het is de bedoeling dat we paraat staan. Bij elke interne of externe wijziging beleggen wij direct een conference call. We overleggen, zetten de punten op een rij en communiceren dit naar medewerkers, bewoners en familie.

Ben jij of je familie bang nu dat je in een omgeving werkt waar het virus extra voorkomt?

Ikzelf was in het begin wel ongerust, maar ik heb een standpunt ingenomen dat iedereen het kan krijgen en dat dit hopelijk asymptomatisch zal zijn. Mijn echtgenoot maakt zich ook wel zorgen en heeft wat meer schrik. De kinderen kunnen het goed plaatsen en hebben geen schrik. Ze begrijpen wel de ernst van de situatie.

Door |2020-05-15T12:52:58+01:00mei 12th, 2020|Corona|0 Reacties

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be