Eerstesteenlegging WZC Zilversterre is feit nieuws

Sander Vercamer, Eerste Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen, heeft de eerste steen van WZC Zilversterre gelegd. Het is een mijlpaal binnen de 100-jarige geschiedenis van WZC De Foyer. Naast de receptie en speeches kregen alle genodigden een rondleiding op de werf.

De eerstesteenlegging legde de nadruk op het 100-jarig bestaan van De Foyer, alsook de noodzaak van steeds te blijven innoveren en het nut van de helende omgeving. Niet meer de zorg, maar de mens en zijn beleving staan centraal.

Hieronder kan u de speeches van Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurden van WZC De Foyer, en Sander Vercamer, Eerste Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen, lezen. Onderaan deze post vindt u de sfeerbeelden.


 

Beste genodigden,

Welkom op de eerstesteenlegging van WZC Zilversterre.

Heeft iedereen ons bericht over het meebrengen van zwemkledij nog ontvangen? Ons ondergronds zwembad hebben we nog net op tijd open gekregen dankzij de overvloedige regen van de laatste dagen. Uiteraard grapje. Dankzij de goede zorgen van onze aannemer, de Gebroeders Van Huele, kan ik u straks uitnodigen voor een, toegegeven niet helemaal droge, rondleiding in wat er reeds allemaal staat van WZC Zilversterre. En “eerste”steenlegging is ditmaal nogal relatief. De werken zijn in augustus vorig jaar aangevangen met de sloop van Residentie Avondsterre, terwijl onze ruwbouwaannemer in januari gestart is. Vandaag zijn we in een fase dat we u, zij het met de nodige voorzichtigheid omdat het nog altijd een werf is, behoorlijk veilig al eens kunnen laten zien wat we hier aan het realiseren zijn.

We vieren dit jaar met De Foyer ons honderdjarig bestaan. Op dit terrein heeft De Foyer, voornamelijk onder de naam Le Foyer de la Femme, bijna 90 jaar voor ouderen gezorgd. Het gebouw dat hier stond, Residentie Avondsterre, werd hoofdzakelijk in een viertal fases opgetrokken. Het terrein dat hoorde tot de omgeving van de wereldtentoonstelling van 1913 werd in 1924 aangekocht voor één frank per vierkante meter. In 1928 ging het eerste gedeelte open. Dit was het voorgebouw. In 1938 werd het gebouw aangevuld met een nieuwbouw van luxeappartementen, waarin de dame en haar meid gehuisvest werden. Tot aan de sloop heeft dit gedeelte de naam “nieuwbouw” behouden. Tijdens de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers een toneelzaal op het terrein. Er was hier een belangrijke Duitse aanwezigheid omwille van de luchthaven van Sint-Denijs-Westrem. Tenslotte werd er in 1968 een verdieping bovenop het hoofdgebouw gezet. Het heeft lang geduurd vooraleer ik begrepen heb waarom een heel bescheiden verdieping op het gebouw geplaatst werd. Daarvoor vertrok ik teveel vanuit de logica van een modern woon- en zorgcentrum dat zelf alle medewerkers in dienst heeft. De bovenste verdieping was er voor de huisvesting van de personeelsleden die in dienst waren van de bewoners. Een variant van het Engelse upstairs-downstairs, zij het dat het zogezegde chique volk hier downstairs leefde.

Tussen 1928 en 2014 heeft er zich hier een heel leven afgespeeld. De start had alles te maken met het feminisme en vrouwen een kans geven in onze maatschappij: er werd zowel opvang voor meisjesstudenten als voor oudere alleenstaande vrouwen geboden. Elektriciteitsgebruik was in de beginjaren nog zeer kostelijk. In een van de eerste huishoudelijk reglementen stond dat de bewoners maar een beperkt aantal kilowattuur mochten verbruiken. Eenmaal dat punt bereikt, werd de knop voor de rest van de maand uitgezet en moest men maar in het donker zitten.

De toneelzaal die door de Duitse bezetter gebouwd werd, is nog tot in het begin van de jaren 80 gebruikt voor voorstellingen van Frans toneel. Bij mijn komst in 2006 in de vzw waren nog een aantal toneelspelers van “Théatre de l’Equipe” uit Waver lid van de algemene vergadering.

WZC Zilversterre wordt letterlijk gebouwd op de vermalen bakstenen van Residentie Avondsterre. Dit is mooi symbolisch voor het voortzetten van een lange zorgtraditie. Met WZC Zilversterre zorgen we ervoor dat deze locatie opnieuw klaar is om aan de top van de ouderenzorg in Vlaanderen mee te doen. De ervaring die we opgedaan hebben met het bouwen van WZC Weverbos in Gentbrugge en WZC De Zilvermolen in Zwijnaarde is volledig in dit gebouw verwerkt, samen met de nieuwste inzichten in de toepassing van de helende omgeving.

We zullen u vandaag enkele tipjes van de sluier oplichten. U krijgt de kans om, onder begeleiding, een rondgang te doen in wat er reeds bestaat van het gebouw. De kern draait rond 2 slogans: “de tijd van mijn leven” en Trots op 80!.  Wees er bij de rondgang wel op voorbereid dat de liften nog niet werken.

Door moderne technologie en eigenheid met elkaar te laten samenvloeien, creëren wij een uniek concept waarbij beleving voorop staat. Niet meer de zorg, maar de mens staat centraal. Hoe ervaar ik mijn omgeving? Hoe kan ik mijzelf ontplooien? Hoe bewaak ik mijn integriteit? Het zijn vragen waarover wij binnen De Foyer vaak discussiëren. Het gaat over de verhalen die wij horen en hoe wij daarmee rekening houden in de dagdagelijkse werking. Zodat onze bewoners zich gelukkig voelen en de tijd van hun leven beleven.

Met een 100-jarige Foyer willen we met onze huizen opnieuw geschiedenis schrijven in de zorg voor ouderen, gebaseerd op onze waarden en maatschappelijke behoeften.

Ik geef graag het woord aan Eerste Gedeputeerde Sander Vercamer die straks een tijdskoker in het beton van het gebouw gaat metsen om daarna samen met iedereen glas te drinken op WZC Zilversterre, receptie waarop ik u nu reeds in naam van een 100-jarige, maar springlevende, WZC De Foyer met plezier uitnodig.

Dank u

Ronald De Buck
Afgevaardigd bestuurder

 


 

Eerste steenlegging Woon-en zorgcentrum Zilversterre – Kortrijksesteenweg 775 te Gent – 2 juli 2016 

Mijnheer de voorzitter van de Raad van Bestuur,
Mijnheer de Afgevaardigd Bestuurder,
Dames en heren genodigden,

Het project Woon- en Zorgcentrum Zilversterre had heel wat voeten in de aarde. Maar het is gelukt: vandaag leggen we de eerste steen.

Er is veel in beweging in de ouderensector. In de markt van welzijn en geluk is de ouderensector een booming-sector wegens de steeds groter wordende groep ouderen. Daarbij komt nog dat zij actief willen meeleven maar terzelfdertijd voldoende garanties vragen op zorg en leefbaar wonen.

Vandaag zijn we in Oost-Vlaanderen met meer dan 25 % 60+ en dat loopt in 2025 al op tot meer dan 30%. Gelukkig blijven ouderen meer en meer actief en moeten we ze niet direct identificeren met zorg.

Vanuit de Provincie hebben we tot nu toe actief ingezet op participatie, proefexperimenten en subsidielijnen in de ouderenzorg. We deden dat in lijn met het Vlaamse Ouderenbeleid en we hielden rekening met de adviezen uit onze provinciale adviesraad. Tot onze spijt heeft de Vlaamse Overheid beslist dat we op 1/1/2018 met die activiteiten moeten stoppen. Inderdaad, vanaf 1/1/2018 ligt het in de bedoeling van de Vlaamse Overheid om de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies zelf over te nemen of via de gemeenten te laten lopen. Of m.a.w. tot en met volgend jaar kunnen we verder werken aan ons impulsbeleid waarbij we proberen zorg en wonen beter op elkaar af te stemmen en via ondersteuning van netwerking in te spelen op de problematiek van het sociaal isolement.

Een hoofdstuk wordt afgesloten. Ons budget voor ouderenzorg van bijna 3 miljoen euro wordt overgeheveld naar Vlaanderen en/of de gemeenten.

Ik kom nog even terug naar de Zilversterre zelve.

Men kan het project Zilversterre vanuit verschillende hoeken benaderen: het is een interessante belegging, maar terzelfdertijd wordt men partner in het zorgverhaal van vzw De Foyer. Zoals het in de brochure staat: “Goede zorg is meer dan zorgkundige ondersteuning”. Bewoners krijgen kansen voor een nieuwe levensstijl in een helende omgeving. Zorgzaam respect, actief leven en autonoom beslissen zijn belangrijke uitgangspunten.

Achter deze realisatie zit 100 jaar ervaring. Ik wijs daarvoor gaarne naar het boek “Thuis is waar ik zorgeloos ben” en ik verwijs gaarne naar het recente Gents initiatief van de vzw De Foyer, nl. het Woon- en Zorgcentrum Weverbos waarvan de eerste steen gelegd werd op 17 april 2010.

Terecht stelt de vzw De Foyer 2 elementen in haar vernieuwde aanpak voorop. Enerzijds “stijl en klasse” en anderzijds “gebouwd volgens de principes van de helende omgeving”.

“Stijl en klasse” is niet zomaar een begrip en komt ook tot uiting in het bouwconcept. Er is een opendaktuin, er is een elegante orangerie, waardoor er ook mogelijkheden zijn tot contacten en interactie, maar tot doe-activiteiten. Men kan zijn eigen keukenkruiden kweken en bloemenboeketten samenstellen. 800 m² daktuin en 350 m² orangerie !

“Helende omgeving”, hiermee schept men een klimaat dat bijdraagt tot het welgroeien en het psychisch welzijn van de bewoners. Vandaar dat er veel aandacht is aan licht en zich goed voelen. In de brochure staat terecht: “Mens sana in corpore sano”. Wie zich goed wil voelen, dient ook aan zijn of haar lichaam te werken. De wellness helpt bewoners vooruit.

Het is de bedoeling “zorg met meerwaarde” te realiseren in een helende omgeving waarbij er ook aandacht is voor “werk met meerwaarde”. Een modern woon- en zorgcentrum zoals dit hier, laat een comfortabele werksituatie toe en wie zich goed voelt in zijn arbeidssituatie, kan ook goed en kwalitatief hoogstaand werk leveren. Ook hieraan is van meet-af-aan aandacht besteed.

Tot slot feliciteer en dank ik de initiatiefnemers, zowel de professionelen als de vrijwilligers voor wat ze hier vandaag in de steigers zetten.

Alexander (Sander) Vercamer
eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen

Door |2016-07-04T12:07:20+01:00juli 4th, 2016|News|0 Reacties

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be